Framlegg til kommunedelplan for Rukkemo - Torvetjønn vart lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 10.05.19 - 01.07.19, og lagt fram for plan- og miljøutvalet 13.11.19. Plan- -og miljøutvalet vedtok då å utsetje saka, for å få meir info og innspel. Alle kan kome med innspel innan 1. mars 2020.