Kommuneplanens arealdel 2011 - 2023 finn du her
Rullering av arealdelen for 2021-2023 er igang. Planprogram og frist for innspel finn du her

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2016 - 2035 finn du her