Plan for vaksinering i kommunen - status

I veke 15 får Vinje 126 doser
Status veke 14: 
 Denne veka vaksinerar me 102 personar - onsdag 7. april. Då kjem me heilt ned på enkelte 72-åringar, og tek også nokon yngre i risikogruppene. Framover kjem me til å vaksinere gruppa 65-74 i aldersrekkefylgje, samstundes som me byrjar på gruppa 18-74 med risikofaktirar. Det vil seie i praksis at friske 70-åringar og 65-åringar med risikofaktorar vil koma samstundes. 
Status veke 13: Vinje får 54 doser. 
Status veke 12: Denne veka vaksinerar me til saman 72 personar i gruppene 75-84 og helsepersonell. Me startar på Vinjehuset klokka 09, på torsdag 25/3.
Til no er 450 personar i Vinje kommune vaksinert med fyrste dose. 202 personar har fått andre dose. Dei som har fått andre dose er med i talet over dei som har fått fyrste dose.

1. Bebuarar i sjukeheim
Gjennomført periode for vaksinering 1. dose Januar 
Periode for vaksinering 2. dose Januar 
2. Alder 85 år og eldre
Antatt periode for vaksinering 1. dose Januar-februar 
Antatt periode for vaksinering 2. dose Februar-mars 
3. Alder 75-84 år
Antatt periode for vaksinering 1. dose Februar - april
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
4. Alder 65-74 år og enkelte personar med høg risiko 18-64 år
Antatt periode for vaksinering 1. dose April →
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand
Antatt periode for vaksinering 1. dose Ikkje avklart
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand
Antatt periode for vaksinering 1. dose Ikkje avklart
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand
Antatt periode for vaksinering 1. dose Ikkje avklart
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
8. Alder 55-64 år
Antatt periode for vaksinering 1. dose Ikkje avklart
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
9. Alder 45-54 år
Antatt periode for vaksinering 1. dose Ikkje avklart
Antatt periode for vaksinering 2. dose Ikkje avklart
Helsepersonell
Kritisk helsepersonell knytt til legevakt, 
helsepersonell ved kortidsavdeling på sjukeheimen og dialyse
Januar
Fortsetting av personell ved legekontor og sjukeheimen,
Starte opp med heimetenestene og prioritert helsepersonell
Februar
Fortsetting av helsepersonell Mars →

Kven kan vaksinerast i kommunen

  • Vinje kommune tilbyr koronavaksine til innbyggjarar i kommunen
  • Dei som bur midlertidig i kommunen over tid, og som elles ikkje er folkeregistrert i ein norsk kommune

På vaksinasjonsdagen

Vaksinering i Vinje foregår på onsdagar.

Me anbefalar å ta på ei kortarma skjorte, bluse eller annan overdel. Vaksina settes i overarmen. Etter vaksinasjonen skal du observerast i 20 minutt før du kan forlate vaksinasjosstaden.

Etter vaksina er satt, får du tildelt tidspunkt for andre dose.