Vegen opnar inn til Bitdalskrysset fredag 2. juni kl. 16.00

Vegen vidare inn til Kråmvikbryggja vil fortsatt vere stengt. Den vil bli opna etter nærmare vurderingar.