Laurdag 24. juni kl. 09.00 - 16.00 og sondag 25. juni kl. 09.00 - 16.00.

Bygningsverntenesta i Telemark arrangerer kurs i restaurering av vindauge. Kurset blir arrangert i samarbeid med Sekel AS og Vinje kommune/Ljos i gamle hus.. 
Målgruppa for dette kurset er huseigarar og håndverkarar i Telemark. Kurset skal gje deltakarane ei grunnleggande forståing av oppbygging, funksjon og vedlikehald av gamle glas.

Kurset tek for seg praktisk vedlikehald og reparasjonar av gamle vindauge. Dette inkluderer tradisjonell linoljebrenning av metall, glasskjering, linoljemaling, kitting og enkle tre-reparasjonar.

HMS: Me gjer ei samla vurdering av jobb, omgivnader, verktøy og maskiner før arbeidet startar. Anbefalt personleg utstyr er: Arbeidsklede (varme og vindtette klede), arbeidshanskar (me tilbyr antikutthanskar), antibac til eige bruk for å førebygge smitte.

Materiell: Me stiller med komplett sett med verktøy og maskiner for restaurering av vindauge. Me held også vindauge til restaurering. Utdeling av hefte om vindusrestaurering publisert av Fortidsminneforeningen.

Chris Viggo Nerdal er instruktør på kurset. Chris har lang erfaring med restaurering av vindauge og dører, og som kurshaldar.

Forkunnskaper: Ingen! Kun ei sunn interesse for å ta vare på gamle glas.
Det er 8 plassar på kurset. 
Kurset gjeng føre seg i Nestestogvegen 2, Bøgrend i Vinje
Me nyttar lokala til gamle Vinje Sparebank.

Pris: 
Kurset kostar kr 1200,-
Dette inkluderer forbruksmateriell og verktøy, kaffe og noko å bite i.

PÅMELDINGSFRIST 18.JUNI.

Med deg på her

logo vinje komune fortidsminneforening sekel