Trygg Trafikk sitt tema denne månaden er fokus på eigne vurderingar av ferdigheitar og sjølvrefleksjon.

Trygg trafikk har eit nytt bilde og tema kvar månad. Her kan du sjå tema dei andre månadane.