Edland samfunnshus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time kr 305
Pr døgn kr 2 360
Fredag - sundag kr 3 760
Veslesal  
Pr time kr 115
Pr døgn  kr 1 120
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
Pr time kr 220
Pr døgn

kr 3 305

Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
Pr time kr 390
Pr døgn kr 5 360
Symjehallen med garderobar  
Pr time kr 390
Pr døgn kr 3 305
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 540
Pr døgn  kr 1 075

Raulandshuset

 

Festsal med vestibyle  
Pr time  kr 305
Pr døgn kr 2 360
Fredag - sundag kr 3 760
Kapellet og vestibyle  
Pr time  kr 115
Pr døgn kr 1 120
Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
1/1 hall pr time  kr 775
1/1 hall pr døgn  kr 10 720
1/2 hall pr time  kr 390
1/2 hall pr døgn kr 5 360
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time  kr 440
1/1 hall pr døgn kr 4 520
1/2 hall pr time kr 220
1/2 hall pr døgn kr 3 305

Trevet og multimediarom

 

Trevet  
Fredag - sundag kr 1 570
Pr time  kr 165
Multimediarom  
Pr time  kr 585

Vinjar

 

Festsal med vestibyle  
Pr time  kr 305
Pr døgn kr 2 360
Fredag - sundag kr 3 760
Matsalen  
Pr time  kr 115
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 565
Pr døgn kr 1 120
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 540
Pr døgn kr 1 075

Vinjehuset

 

Festsalen og vestibyle  
Fredag - sundag kr 3 760
Pr time  kr 305
Pr døgn kr 2 360
Vestibyle, kapell, treningsrom, møterom, skjotebane   
og Blåmann  
Pr time  kr 115
Pr døgn  kr 1 120
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time  kr 440
1/1 pr døgn kr 5 360
1/2 hall pr døgn kr 4 520

Øyfjell grendehus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time kr 220
Pr døgn kr 1 730
Fredag - sundag kr 2 690
Vestibyle og møterom  
Pr time kr 110
Pr døgn kr 1 075
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 540
Pr døgn kr 1 075