Edland samfunnshus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 280
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 100
Pr døgn kr 2 200
Til bryllaup o.l ( fredag - sundag) kr 3 500
Veslesal  
Pr time inntil 3 timar kr 105
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 525
Pr døgn  kr 525
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
Pr time inntil 12 timar kr 205
Pr døgn kr 3 070
Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
Pr time inntil 12 timar kr 360
Pr døgn kr 4 990
Symjehallen med garderobar  
Pr time inntil 12 timar kr 360
Pr døgn kr 3 070
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 500
Pr døgn  kr 1 000

Raulandshuset

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 280
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 100
Pr døgn kr 2 200
Til bryllaup o.l (fredag - sundag) kr 3 500
Kapellet og vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 105
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 525
Pr døgn kr 1 040
Symjehallen med garderobar  
Pr time inntil 12 timar kr 410
Pr døgn kr 4 210
Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 720
1/1 hall pr døgn  kr 9 980
1/2 hall pr time inntil 12 timar kr 360
1/2 hall pr døgn kr 4 990
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 410
1/1 hall pr døgn kr 4 210
1/2 hall pr time inntil 12 timar kr 205
1/2 hall pr døgn kr 3 070

Trevet og multimediarom

 

Trevet  
Konfirmasjon, barnedåp o.l (fredag 15.30 - sundag) kr 1 450
Pr dag kr 813
Fredag kveld/laurdag kr 1 450
Pr time inntil 2 timar kr 150
Multimediarom  
Konferansar, møte, kurs pr time inntil 3 timar kr 540
Konferansar, møte, kurs pr dag kr 2 550

Vinjar

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 280
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 100
Pr døgn kr 2 200
Til bryllaup, dåp, konfirmasjon o.l (fredag - sundag) kr 3 500
Matsalen  
Pr time inntil 3 timar kr 105
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 525
Pr døgn kr 1040
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 500
Pr døgn kr 1 000

Vinjehuset

 

Festsalen  
Til bingo kr 510
Festsal og vestibyle til fest kr 4 230
Festsal og vestibyle til bryllaup o.l (fredag - sundag) kr 3 500
Pr time inntil 3 timar kr 280
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 100
Pr døgn kr 2 200
Vestibyle, kapell, treningsrom, møterom, skjotebane   
og Blåmann  
Pr time inntil 3 timar kr 105
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 525
Pr døgn  kr 1 040
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 410
1/1 pr døgn kr 4 990
1/2 hall inntil 12 timar kr 410
1/2 hall pr døgn kr 4 210
Symjehallen med garderobar  
Pr time inntil 12 timar kr 410
Pr døgn kr 4 210

Øyfjell grendehus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 200
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 800
Pr døgn kr 1 600
Til bryllaup, dåp, konfimrasjon o.l (fredag - sundag) kr 2 500
Vestibyle og møterom  
Pr time inntil 3 timar kr 100
Pr dag/døgn inntil 12 timar kr 500
Pr døgn kr 1 000
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 500
Pr døgn kr 1 000