Edland samfunnshus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 290
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 130
Pr døgn kr 2 260
Til bryllaup o.l ( fredag - sundag) kr 3 600
Veslesal  
Pr time inntil 3 timar kr 110
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 540
Pr døgn  kr 540
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
Pr time inntil 12 timar kr 210
Pr døgn kr 3 160
Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
Pr time inntil 12 timar kr 370
Pr døgn kr 5 130
Symjehallen med garderobar  
Pr time inntil 12 timar kr 370
Pr døgn kr 3 160
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 515
Pr døgn  kr 1 030

Raulandshuset

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 290
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 130
Pr døgn kr 2 260
Til bryllaup o.l (fredag - sundag) kr 3 600
Kapellet og vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 110
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 540
Pr døgn kr 1 070
Symjehallen med garderobar  
Pr time inntil 12 timar kr 420
Pr døgn kr 4 330
Idrettshallen til inntekstgjevande arrangement  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 740
1/1 hall pr døgn  kr 10 260
1/2 hall pr time inntil 12 timar kr 370
1/2 hall pr døgn kr 5 130
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 420
1/1 hall pr døgn kr 4 330
1/2 hall pr time inntil 12 timar kr 210
1/2 hall pr døgn kr 3 160

Trevet og multimediarom

 

Trevet  
Konfirmasjon, barnedåp o.l (fredag 15.30 - sundag) kr 1 500
Pr dag kr 840
Fredag kveld/laurdag kr 1 500
Pr time inntil 2 timar kr 160
Multimediarom  
Konferansar, møte, kurs pr time inntil 3 timar kr 560
Konferansar, møte, kurs pr dag kr 2 620

Vinjar

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 290
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 130
Pr døgn kr 2 260
Til bryllaup, dåp, konfirmasjon o.l (fredag - sundag) kr 3 600
Matsalen  
Pr time inntil 3 timar kr 110
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 405
Pr døgn kr 1070
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 515
Pr døgn kr 1 030

Vinjehuset

 

Festsalen  
Til bingo kr 530
Festsal og vestibyle til fest kr 4 350
Festsal og vestibyle til bryllaup o.l (fredag - sundag) kr 3 600
Pr time inntil 3 timar kr 290
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 1 130
Pr døgn kr 2 260
Vestibyle, kapell, treningsrom, møterom, skjotebane   
og Blåmann  
Pr time inntil 3 timar kr 110
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 540
Pr døgn  kr 1 070
Idrettshallen med garderobar til idrettsføremål  
1/1 hall pr time inntil 12 timar kr 420
1/1 pr døgn kr 5 130
1/2 hall inntil 12 timar kr 210
1/2 hall pr døgn kr 4 330

Øyfjell grendehus

 

Festsal med vestibyle  
Pr time inntil 3 timar kr 210
Pr dag/kveld inntil 12 timar kr 840
Pr døgn kr 1 650
Til bryllaup, dåp, konfimrasjon o.l (fredag - sundag) kr 2 570
Vestibyle og møterom  
Pr time inntil 3 timar kr 105
Pr dag/døgn inntil 12 timar kr 515
Pr døgn kr 1 030
Kjøken  
Inntil 12 timar kr 515
Pr døgn kr 1 030