Anna Vinjerui Lid jobbar som logoped knytt til barnehagane og skulane i Vinje kommune. 
Ved spørsmål kring språk og uttale, er det mogeleg å ta kontakt via spesialpedagogisk ansvarleg, pedagogisk leiar eller kontaktlærar for bornet på dei ulike einingane.