August

21           Plan- og miljøutval

26           Oppvekst- og velferdsutval

29           Formannskap

September

02           Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

05           Kommunestyre

18           Plan- og miljøutval - Avlyst

Oktober

03           Kommunestyre - konstitueringsmøte

14           Oppvekst- og velferdsutval

16           Plan- og miljøutval

21           Budsjettseminar

22           Budsjettseminar

31           Formannskap

November

05           Folkevaldopplæring

06           Folkevaldopplæring

13           Plan- og miljøutval

14           Kommunestyre

25           Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

26           Formannskap – merk at dette er ein tysdag!

Desember

02           Oppvekst- og velferdsutval

11           Plan- og miljøutval

12           Kommunestyre