Januar

21

Ungdomsråd

22

Plan- og miljøutval

23

Formannskap – selskapsdialog

27

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

 

Februar

3

Oppvekst- og velferdsutvalet

6

Kommunestyre

13

Formannskap

19

Plan- og miljøutval

 

Mars

12

Kommunestyre

17

Ungdomsråd

18

Plan- og miljøutval

 

April

1

Oppvekst- og velferdsutval

2

Formannskap

16

Kommunestyre

22

Plan- og miljøutval

27

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

30

Formannskap

 

Mai

14

Kommunestyre

25

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

26

Ungdomsråd

27

Plan- og miljøutval

 

Juni

8

Oppvekst- og velferdsutval

10

Plan og miljø

11

Formannskap

18

Kommunestyre

24

Plan- og miljøutval

 

August

17

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

19

Plan- og miljøutval

20

Ungdomsråd

24

Oppvekst- og velferdsutvalet

27

Formannskap

 

September

3

Kommunestyre

16

Plan- og miljøutval

 

Oktober

1

Formannskap

5

Oppvekst- og velferdsutval

14

Plan- og miljøutval

15

Kommunestyre

19

Budsjettseminar

20

Budsjettseminar

 

 

 

November

5

Formannskap

11

Plan- og miljøutval

19

Kommunestyre

30

Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

 

Desember

3

Formannskap

7

Oppvekst- og velferdsutval

9

Plan- og miljøutval

17

Kommunestyre