Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar m.m. Skulen disponerar lokale på dagtid.
Sitjeplassar: 210
Ståplassar: 250
v/bruk av bord: 140

Kapell
Blit brukt til møter og kurs.
Plassar: 23 stk Areal: 64 m2

Informasjon om tinging av lokale finn du her