Forsvarsmuseet

Forsvarsmuseet i Vinje er eigd av Vinje kommune og blir drifta av Venelaget for Vinje Forsvarsmuseum.

Vårt mål er å informere om kamphandlingane i Vinjesvingen i 1940, livet under krigen og ha utstillingar knytt til dette.

Me har og som mål å kunne informere om Forsvarshistorie i Vinje og Vest Telemark, då med gjenstandar/utstillingar som omhandlar personar og operasjonar som er gjennomført i vår teig.

Me har spesielt fokus på å informere ungdom i nærområdet. Skuleklasser er difor hjartleg velkomne.

Museet er ope for omvising om sommaren,  for meir informasjon og ev bestilling av omvising utanfor sesong:
Kontakt Leiar i Styret Olav Aalandslid, 99 44 92 30

Forsvarsmuseet har eige facebookside. Den finn du her

Vest-Telemark Museum

Fem museum i Vinje kommune er i dag medlem av stiftinga Vest-Telemark Museum, som står for drifta av alle anlegga. Les meir om musea og opningstidene her.

Musea får eit kommunalt tilskot. Desse midlane vert kanalisert gjennom stiftinga Vest-Telemark Museum, der anlegga får tilgang på museumsfaglege tenester. 

Vinje kommune er eigar av kunstsamlingane ved Dyre Vaa-samlingane ved sida av at dei eig dei andre anlegga med bygningar og innhald, utanom Øyfjell Bygdemuseum.