Vinje kommune fylgjer dei nasjonale retningslinene og gjer ikkje tiltak utover dei råd me får frå nasjonalt hald.

Skal du ut og reise, gjennomføre konsertar/arrangement, treng råd og tips til barn og familie eller har andre koronaspørsmål vil du vil finne nyttig informasjon her: 
Folkehelseinstituttet,
Helsenorge
Mattilsynet
Koronasjekk.no
Helse og omsorgsdepartementet 

Vinje kommune oppdaterar eventuelle lokale endringar om koronasituasjonen under boksen på framsida som heiter kommunale tenester og informasjon knytt til koronasituasjonen