Frå 4.11.19 vil utekontora få endring i faste opningsdagar slik:

  • Rauland legekontor ope måndag- tysdag -torsdag
  • Edland legekontor ope måndag -tysdag -fredag


Som før vil kontora ha ytterlegare stenging enkelte dagar grunna ferieavvikling /anna fråvær - sjå informasjon om dette på heimesida til legekontora.