Regjeringa har no kome med nye restriksjonar og anbefalingar gjeldande fram til og 18. januar 2021. Dei kan du lese her

I Vinje blir fylgjande tiltak gjort:

Skule og barnehage

 • Raudt nivå på u-skule ( Edland, Rauland og Åmot)
 • Gult nivå på Øyfjell skule
 • Edland skule har heimeundervisning i veke 1
 • Barnehagane er opne. Edland barnehage på raudt nivå, dei andre barnehagane på gult nivå.
  Her finn du meir informasjon om raudt og gult nivå (trafikklysmodell)

Kultur

 • Symjehallar, treningsrom og kulturhusa er stengt fram til og med 18. januar.
 • Kulturskulen utset oppstart fram til etter 18. januar. Det blir jobba med å få til digital undervisning i denne perioden. Lærarane tek kontakt
 • Bygdekinoen avlysast
 • Biblioteket er ope, men berre 5 besøkande om gongen.

Institusjonar

 • Sjukeheimen i Åmot og omsorgsbustader i Åmot og på Rauland er opna for besøk. Les meir om besøksrutiner her
 • Nordheimstunet omsorgsenter er framleis stengt for besøk
   

Kommunen sin anbefaling om å bruke munnbind på offentlege stadar blir forlenga fram til og med 18. januar.