Det er no nytt nykelkortsystem på Raulandshuset, alle som må ha nytt kort må ta kontakt med vaktmeister Arne Vaa frå måndag - fredag, mellom kl. 08.00 - 15.00