Øyfjellvegen 926, 3890 Vinje

Festsalen/Idrettshall
Storleik: 14m x 9m
Opphøgd scene
Ribbevegg
Garderobar: 1 dame og 1 herre

Blir brukt til idrettsføremål, arrangement og større møte
Sitteplassar: 89
Ståplassar: 208

Vestibyle, kjøkken og  møterom
Kjøkkenet blir bruka saman med festsalen og vestibyla.
Eit lite møterom 

Informasjon om leige av lokale finn du her