Visit Telemark jobbar for tida med ein reiselivsstrategi for Vest-Telemark. Arbeidet skjer på oppdrag frå Vest-Telemarkrådet og i samarbeid med reiselivsaktørane i dei seks kommunane i regionen. Den 7. mars arrangerer Visit Telemark eit ope møte om arbeidet, og ønskjer deltaking frå reiselivsaktørar, anna næringsliv, grunneigarar, politikarar, frivillige organisasjonar og andre som er opptekne av reiseliv.

Stad: Straand Hotel
Tid: 7. mars, frå 09.30 til 15.30

Arrangementet er gratis og inkluderer lunsj. Påmelding innan 24. februar. Gå til påmeldingsskjema

Program:

  • Velkomen v/Anne-Hege Svartdal, VisitTelemark og Anne Aasmundtveit, Vest-Telemarkrådet
  • Det viktige samspillet i reiselivets økosystem v/Knut Perander, Innovasjon Norge
  • Attraksjonskraft v/Anne-Hege Svartdal
  • Godt planverk som forutsetning for økt bærekraft og konkurransekraft v/Ronny Brunvoll, Visit Svalbard
  • Masterplan Reiselivet Vest-Telemark v/Ingrid Solberg Sætre og Marie Bergsli, Mimir
  • Opplevelseskonsepter for Vest-Telemark v/Lena Nøstdahl, Mimir
  • Reiseliv som bidrag til lokalsamfunnsutvikling v/Ane Høyem, Gaia Vesterålen