Smitteutbrotet som har vore i Vinje er no på veg ned. Det har vore eit omfattande arbeid med testing, smittesporing, karanten/isolasjon og restriksjonar.

Sjølv om utbrotet er over, er det framleis høg smitte i fylke. Det er difor framleis viktig og praktisere godt smittevern ved å halde avstand, ha god handhygene, bruke munnbind og redusere antal nærkontaktar.