Skjema for oppseiing av barnehageplass finn de i appen: Visma MinBarnehage -  Portal for føresette 
Plassen i barnehagen kan seiast opp frå siste dag i månaden. Oppseiingstida er 1 månad.