Edland samfunnshus

Storegutvegen 50, 3895 Edland

Storeguthallen/idrettshall
Blir brukt til idrettsføremål, konsertar, festar, utstillingar, teater m.m.  
Plassar: 450 stk. ståplassar 
Areal: 385 m2

Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar m.m. 
Sitjeplassar: 200
Ståplassar: 240 v/ bruk av bord: 130
Areal: 130 m2

Veslesalen
Blir brukt til møter og kurs.
Plassar: 30 stk

Vestibyle
Vestibylen er disponibel ved leige av Storguthallen/idrettshall

Raulandshuset

Rjukanvegen 9, 3864 Rauland

Idrettshallen
Blir brukt til idrettsføremål, konsertar, festar, utstillingar, teater m.m.  
Sitjeplassar: 850 
Ståplassar: 940 
v/bruk av bord: 500

Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar m.m.
Sitjeplassar: 210
Ståplassar: 250
v/bruk av bord: 140

Kapell
Blit brukt til møter og kurs.
Plassar: 23 stk Areal: 64 m2

Korpsrom
Blir brukt til møter og kurs.
Plassar: 15 stk

Tingvoll

Totakvegen 94, 3864 Rauland

Draumkvesalen
Blir bruka til øvingslokale og møtelokale for lag og organisasjonar.
Der er eit langbord med 16 stolar, i tillegg står der 3 benkar langs veggen som det er plass til ca. 15 personar.
Der er ingenting av teknisk utstyr (projektor o.l.), så dette må takst med.
Der er eit lite kjøkken med ein liten kaffetraktar.
Nykel til huset må hentast hjå vaktmeistar på Raulandshuset eller ring vaktmeister på mobil 906 97 341.

Trevet

Vinjevegen 186, 3890 Vinje

Multimediarom
På multimediarommet er det kopla opp 14 datamaskiner med tilgang til internett.
Her er og utstyr for videokonferanse.
Plassar: 14 sitteplassar + 20 ekstra stolar.
Nykel hentast på Tenestetorget

Trevet
Blir brukt til møte, konfirmasjonar, barnedåp, m.m. 
Leigetakar av eldresenteret må gjera reint etter seg.

Bord: 23 plassar med høve til fleire. 
Sofagrupper: 19 plassar
Plassar: 42 stk
Nykel må hentast på Tenestetorget

Kjøken
Leiger du trevet, kan du og bruke kjøkenet.
Kjøkenet har litt bestikk, men har lite utstyr til matlaging. 
Dukar må du ha med sjølv.

Vinjar

Vinjevegen 1443, 3890 Vinje

Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater, utstillingar m.m 
Sitjeplassar: 150 pers. 
Utan sitjeplassar: 165 pers. 
Ved bruk av bord: 120 pers. 

Matsalen
Blir brukt til møter, kurs, konfirmasjonar m.m. 
Plassar: 70

Vinjehuset

Raulandsvegen 60, 3890 Vinje

Idrettshallen
Blir brukt til idrettsføremål, konsertar, festar, utstillingar, teater m.m.
Plassar: 1000 stk. ståplassar

Spinningrom - 2. etg
15 spinningsyklar
1 instruktørsykkel
Areal: 84 m2

Styrkerom - 2. etg
Aldersgrense for å trene på eiga hand i styrkerommet er 16 år.

Treningssal 2. etg
Blir brukt til div trening, dans m.m.
Speglar på den eine veggen
Areal: 97m2

Skjotebane
Brukast til skjoting
Plassar: 40
Areal: 200 m2

Møterom - 2. etg
Blir brukt til undervisning, møter, kurs m.m.
Multimedia m/projektor og kamera
Tilgang til trådlaust nettverk
Plassar: 30
Areal: 52 m2

Opphaldsrom - 2. etg
Blir brukt som opphaldsrom for skuespilarar m.fl. og som møterom.
TV som kan koblast til PC
Kjøkenkrok
Plassar: 14 stk
Areal: 45 m2

Vestibyle
Vestibyla kan leiges saman med festsalen eller idrottshallen, eventuelt til små møte/arrangement

Festsalen
Blir brukt til større møter, kurs, festar, teater,kino m.m.
Ved bruk av lyd/ljos til større arrangement, må leigar sjølv ordne med lyd/ljos-køyrar.
Teleslynge
Trådlaust nettverk
Flat scene
Amfi med 162 sitjeplassar
Sitjeplassar totalt: 202
Sitjeplassar med bord: 128 pers.+ 36 pers. scene
Utan sitjeplassar: 290 

Blåmann
Kan nyttast til møter og små selskap
TV som kan koblast til PC
84 m2
Sitjeplass til 35
Sofa og småbord
Barbord, disk og krakkar

Øyfjell grendehus

Øyfjellvegen 926, 3890 Vinje

Festsalen
Blir brukt til idrettsføremål, festar, teater, større møte m.m
Sitteplassar: 89 stk
Ståplassar: 208 stk

Vestibyle, kjøkken og  møterom
Kjøkkenet blir bruka saman med festsalen og vestibyla.
Eit lite møterom 
 

Teleslynge

Det er installert teleslynge i desse bygga:
- Vinjehuset, festsalen og i møterommet i 2. etasje
- Vinjar, festsalen - trådlaus. Brukar må ha sløyfe rundt halsen
- Raulandshuset, festsalen
- Edland samfunnshus, festsalen

Kommunehuset har skranke-teleslynge på Tenestetorget. Formannskapssalen og kommunestyresalen har oz teleslynge. Det er også teleslynge i Grunge, Vinje og Rauland kyrkje.

HLF-laget Vinje-Tokke har ei mobil teleslynge. Den er lagra på Trevet (Bibliotekbygget i Åmot) og kan leigast etter avtale.