Informasjon frå kommunepsykologen

Korleis møte usikre og uforutsigbare koronatider?

Korleis kan me møte ulike utfordringar knytt til familielivet i desse koronatider?

Lågterskel psykisk helsehjelp

  • Samtaletilbod til born og unge
  • Samtaletilbod til vaksne

Vinje kommune har eit tilbod i avdelinga psykisk helse og rus retta mot born, unge og vaksne som kjenner på psykiske utfordringar knytta til eller forsterka ved situasjonen forårsaka av viruset.

Mange av oss kjenner på korleis Cvoid-19 endrar kvardagen vår. Viruset skapar uro, redsel, frykt og ikkje minst praktiske utfordringar i kvardagen. Utover det vil nokon oppleve situasjonen som belastende i tillegg til allereie eksisterande utfordringar i kvardagen.

For å få kontakt med avdelinga ring Koordinering- og tildelingsskontoret på telefon 35 06 25 54

Ved akutt hjelp kan du ringe legevakt 116 117 eller mental hjelpetelefon 116 123, den er døgnope.