Sist veke har karane gått i områda:
Tehytta, Steinshovdli, Raftdalsmoen, Vågsliheii, Vehus til Vehuskjeringi, Mjøltenuten, Nibbenutan ved Angravli.

Vertskap/oppsyn: møtt 30 personar, der tre stk. kom med hund i band – to av dei ned frå T-hytta. 

Mykje sauesanking er i gang no. Ver flinke og ta omsyn til dette når de er på tur.  
Gang godt ut av stien om du møter sankerar og sau på veg heim, og sit i ro til sauer og sankerar har passert. Pass også på å halde eventuelt hunden i ro, bandtvangen gjeld til 10 oktober. 

Saueeigerar/beitelag er nok takksamme for å få melding om sau i utmark no etterkvart.