Arbeidet startar måndag 22. mai.

Vinje kommune skal leggje om vatn- og avløpsleidningane i Øvre Drotning/Åbøvegen, arbeidsområdet er vist på kartet. 

Det vil bli redusert framkomst på staden i nokre veker.