Samfunnsplanen for Vinje kommune vart handsama i Formannskapet 03.11.22.
 

Plandokument:

Utgreiing om ulike deltema i plandokumentet finn de i utfordringsnotatet i gjeldande plan.

Gjeldande samfunnsplan finn du her