Handsaming av søknad om seksjonering/reseksjoneringPris                       
Opptil 6 seksjonarkr 4 360
Over 6 seksjonarkr 8 720
Ved synfaring kjem eit tillegg påkr 3 270
Er det uteareal til ein seksjon skal det reknast gebyr etter matrikkellova, jfr. pkt. 1.1.3 i regulativet for oppmåling