Folkehelseprosjektet «Liv og røre for eldre i Vinje» arrangerer seniordagar i Vinje, og ynskjer seniorar 65+, pårørande, tilsette og andre velkomne til deltaking.


Tysdag 13. juni: Vidopne hus på sjukeheimen og omsorgsentra.

Rauland omsorgssenter og Norheimstunet:

 • Frå kl. 11.00 - 17.00 er dørene opne, men bli gjerne lengre
 • Kl. 12.00 - 13.00 kan du få omvising på husa og orientering om tenestene
 • Ca. kl. 14.30 - Underhaldning

Vinje sjukeheim:

 • Frå kl. 11.00 - 17.00 er dørene opne, men bli gjerne lenger-
 • Kl. 12.00 -14.00 kan du få omvising på Vinje kjøkendrift
 • Kl. 12.00 «Syng saman» på Furuly
 • Kl. 15.30 - Underhaldning

Det blir høve til å teste ut trimsykkel med film - Motiview i stogene på alle stadane. 

Lag og organisasjonar hjelper oss med å vere vertar denne dagen. Me håpar på godt juni-ver, og riggar til pylsebod, kaffe og kaker gjennom heile dagen.

Alle er varmt velkomne til å koma på besøk denne dagen - og alle andre dagar! 


Onsdag 14. juni: Frisklivssentralen i Vinje arrangerer tur.

Frisklivssentralen inviterar til sin årlege juni-tur, og i år blir det tur i Øyfjell –spesifisering av tid og stad kjem snart.


Torsdag 15. juni: Seniorseminar på Raulandsakademiet.

 • Kl. 12.00 Velkomen - opning
 • Kl. 12.30 Kvifor må me tenkje nytt om helsetenester og eldreomsorg i framtida? 
  Svein Lie, rådgjevar Helsedirektoratet, og tidlegare kommunelege i Vinje 
 • Kl. 13.15 Brannvern i eigen heim
  Torbjørn Lia, Vest-Telemark brannvesen
 • Kl. 13.40 Liv og røre frå scena 
 • Kl. 14.00 Pause- sal av suppe – gratis kaffi og kake - tid til å besøkje stands     
 • Kl. 15.00 Kulturelt innslag 
 • Kl. 15.15 Framtidsfullmakt – Ikkje-digital kvardag
  Åsne Nykos Midtun og Vicky Margretts, Tinn Sparebank
 • Kl. 15.45 Aldersvenleg utvikling - med innbyggjarane på lag
  Anne Berit Rafoss, prosjektleiar Senteret for et aldersvennlig Norge
 • Kl. 16.30 Kaffe og kake – sal av suppe

I vestibyla vil tilsette i Vinje kommune presentere tenester, og svare på spørsmål. Lag og organisasjonar blir òg invitert til å presentere seg her. Desse stasjonane kan du besøkje i pausene. Handverklåven vil vera ope frå kl. 16.30.

Dag-arrangementet er gratis – det er også kaffe og kake heile dagen. Det blir sal av suppe frå ca. kl. 14.00 og fram til kveldsarrangementet.
Yngre og eldre seniorar, pårørande og tilsette er varmt velkomne til ein dag for påfyll, liv og røre!

Dei som berre vil delta på kveldsarrangementet er også velkomne til å kjøpe seg suppe, eller noko å drikke frå kl. 16.30.

 • Kl. 18.00 i Vinjesalen på Raulandsakademiet.
  Damekoret «Fjellrøyst» innleiar med song før me har gleda av å presentere:

«Før kroppen blir til støv»  - Trond-Viggo Torgersen i samtale med Mari Garås Monsson
 

Alle fryktar det uunngåelege – alderdom, sjukdom og død. Men kva skjer eigentleg i kroppen når me blir eldre? Og kva kan me gjere for å forseinke utviklinga? Det har gått førti år sidan Kroppen blei synt på NRK. Hausten 2021 ga han ut boka Kroppen for voksne, som også blei ein stor suksess – noko som tyder på eit stort behov for helseopplysing. Trond-Viggo møter den litt yngre journalisten og radioprofilen Mari Garås Monsson til samtale, og me kan love ei ettertenksam og morosam oppleving om det gode liv som senior! 

Trond-Viggo signerer gjerne bøker i etterkant av arrangementet.

Arrangementet er ope for alle. Billettar:
kr 100,- for seniorar 65+
kr 200,- for alle andre. Det blir kun sal av billettar på førehand. Billettar kjøper du her
Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp, telefon 35 06 23 00.