Treng du handverkar?
Då er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stillast i den nasjonale Tettpå-kampanjen.
Kampanjen skal hjelpe forbrukaren å velje seriøse handverkerar.

Hjelpa finnast i Tettpå-veiledaren, som nå skal bli betre kjent.
Veiledaren viser blant anna kva forbrukerane bør sjekke hos handverksbedrifter, kor og korleis du sjekkar opne næringslivsdata, fordelane ved å bruke seriøs arbeidskraft og kva plikter og rettighetar du har som byggherre.

Viktigare enn nokon gong
- Å velje handverkerar er veldig viktig for å sikre verdiane som ligg i ein bustad. Erfarne og faglærte handverkerar bidreg til at jobben blir gjort skikkeleg.
Endringar i avhendingsloven som kom tidligare i år, gjer at bustadeigar må kunne dokumentere alt arbeid som er gjort på bustaden den dagen den blir seld – dokumentasjon har no direkte innvirkning på salssummen.

Fylgjer du tipsa i Tettpå-veiledaren oppnår du dessutan tryggheit i heile “boligkjeden”; byggesaker, låneopptak, taksering, bustadhandel, reklamasjonssaker og forsikringsoppgjer.
Når du handlar seriøs arbeidskraft oppnår du ikkje bare ei rekke personlege fordelar, men du bidreg samtidig til eit sunt og berekraftig arbeidsliv med “fair play” og gode arbeidsvilkår.

- Gjennom Tettpå påvirker og dyktiggjør vi forbrukerne til å ta informerte valg når de skal hyre håndverker. Det er viktig at du vet hvem du handler med, hvem som utfører jobben og hvem du betaler til. Forbrukeren har en viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet.
For enkelt sagt er det slik: ingen etterspørsel, intet svart arbeid, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Tettpå er forankra i Regjeringas handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
Les meir om Tettpå på vår heimeside her