Legg inn arrangementet ditt i kalenderen på www.vest-telemark.no! Kalenderen er drive av Vest-Telemarkrådet og samlar arrangement frå heile regionen. Arrangementa i kalenderen blir også vist automatisk på den aktuelle kommunale heimesida. Alle kan legge inn arrangement sjølve. Ein redaksjon tar seg av vurdering og publisering av arrangement som blir sendt inn.

Les meir om retningsliner og framgangsmåte her