Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkomen til nye nettsider:

For å kunne sjå og nytte desse sidene best mogleg anbefalar me at du brukar til dømes Chrome, Firefox eller Edge som nettlesar. 

Skatt og kommunale avgifter

Bankkonto 2717 07 00037
OCR konto  (bet. med kidnr.)1604 02 84 854
Bankonto for skatt 6345 06 08345
IBAN NO8116040284854
BIC DNBANOKK
Organisasjonsnr. 964 964 610
Kommunenr. 0834