Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Småviltjakt på Berunuten

Oppdatert 29. juni 2020

Småviltjakt på eigedomen har fram til hausten 2013 vore open for alle.

I 2013 vedtok styret for eigedomen å frede småviltet i 3 sesongar, pga liten rypebestand.

I 2016 vedtok styret å frede rypebestanden i ytterlegare 3 år frå og med hausten 2016.

Grunna tilbakemeldingar frå fjellfolk og villreinjegarar hausten 2019 om at det er svært lite fugl å sjå i fjellet, har styret for eigedomen vedteke å frede jaktsesongen 2019/2020.

Før det eventuelt blir opna for småviltjakt hausten 2020, ynskjer ein å sjå ann klekkinga og tida etter. Ei avgjerdsle blir teken i starten av august.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker
fjellrype

Kontakt

Næringskontoret:
v/ Landbruksrådgjevar
Lasse Mathisen
Telefon: 35 06 23 00