Det er framleis ledige plassar i alle vekene av årets sommarskule.
Har du ein eller ei heime som kan tenke seg aktivitetsfylte og gøyale dagar i sommar? Me opnar no for at også dei som no har gått ut av fjerde klasse og skal byrje i femte, kan melde seg på!
Hos sommarskulen kan du  velge mellom tre forskjellige temaveker: Teknologi og Vitenskap, Aktiv ute, og Camp Trovassli. For meir info, gå til sommarskulens facebookside, Vinje Sommarskule 2022. Sida ser du her

Dersom du har trøbbel med skyss til og frå stadene me held aktivitetar, ta kontakt med oss, så prøvar me å finne ei løysing

Meir informasjon om tema for dei forskjellige vekene finn du her

Påmleding på vinjenett.no