Status er at ein person busett i Vinje kommune er stadfesta smitta. To av dei tre som var smitta er friskmeldt. 

I tillegg oppheld det seg ein hytteturist frå utlandet på ei hytte i kommunen, vedkomande er stadfesta smitta.