Dei nye kommunale bustadtomtene i Øyfjell vert ferdige til sommaren 2020. Det er ikkje fastsett noko dato enno, men det vil bli annonsert på heimesida vår og facebook når det er klart.

Det vil bli lyst ut frist for ynskje om tomt - skulle fleire ynskje same tomt vert dette avgjort med loddtrekning.

Link til planarkiv

Kart
Føresegner