Barn (t.o.m 15 år) Vaksen Familie
Edland kr 15 kr 30  
Raulandsbadet kr 20 kr 50  
Vinjehuset kr 20 kr 50  
Vinjehuset dusj/badstoge kr 15 kr 15  
Sesongkort kr 250    kr 650 kr 1 300
Årskort kr 400 kr 1 000  kr 2 000

Ingen av symjehallane har kortautomat. Du kan betale med kontantar eller vipps. 

Sesong- og årskort må du betale med vipps eller på bankkonto 2717 07 00037. Årskort gjeld kalenderåret. Merk med namn og sesong. Det er felles kort for alle dei tre symjehallane. 

Vippsnr
Symjehall Rauland    122615
Symjehall Åmot         122614
Symjehall Edland      122621