Kven blir testa for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefalar at alle som mistenker at dei er smitta skal testast. Dei vanlege symptoma er hoste, feber, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sjukdomsfølelse. 

Du kan lesa meir om testkriteria frå FHI her.

Korleis bestille test?

Ring legekontoret 35 06 25 00

Kor føregår testing?

I ei brakke utanfor legekontoret, eller gjennom bilruta utanfor same brakka. 

Korleis føregår testing?

Testing er med ei nase- og halsprøve ved hjelp av tynne pinnar. 

Ventar du på prøvesvar?

Etter at du har blitt testa skal du halde deg heime til du har fått prøvesvaret. 

Prøvesvaret er klart 2-3 dagar etter at du blei testa på Helsenorge.no Du vil få svar uavhengig om prøva er positiv eller negativ. NB: Du blir ikkje varsla når prøvesvara er tilgjengelege. Dersom du ikkje har tilgang til å logge deg inn på Helsenorge, ta kontakt med fastlegen for prøvesvar. 

NB: Nærkontaktar (personar som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta smitta), og personar i innreisekarantene skal vera i karantene i 10 dagar etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge.