Me tilbyr individuelle støttesamtaler og pårørandeskule med oppstart i løpet av 2023. For yngre personar med demens (under 65 år) er det eit landsdekkande kurstilbod ein gong i året, «Møteplass for mestring», der ein deltek saman med ein nær pårørande. 

I lenkene under vil du finne gode råd, hjelp og tips.

Tilbod hos Nasjonalt senter for aldring og helse:

Informasjon frå helsenorge: