Edland barnehage treng fleire tilkallingsvikarar. Gjeld frå snarast.

Du må ha evne til å skape gode relasjonar til barn og vaksne, ha fokus på barna, vere engasjert og ha godt humør .

Det er eit føremon at du trivs i ein hektisk kvardag, at du tek ansvar og er god på samarbeid.
Du må kunne møte på kort varsel.

Politiattest må visast ved tilsetjing jmf Barnehagelova §30.

Er du interessert? Ta kontakt med Katrine Grindalen på tlf. 41 54 06 55, 
e-post: katrine.grindalen@vinje.kommune.no, eller Trude Brostigen Ringhus på tlf. 47 67 39 79,
e-post: trude.brostigen.ringhus@vinje.kommune.no

Velkomen som søkjar!