Du må ha evne til å skape gode relasjonar til barn og vaksne, ha fokus på barna, vere engasjert og ha godt humør.
Det er eit føremon at du trivs i ein hektisk kvardag, at du tek ansvar og er god på samarbeid.

Politiattest må visast ved tilsetting jmf Barnehagelova §30.

Søknad sender du på e-post til Katrine Grindalen eller Anita Stenber Mandt