Me treng assistentvikar som me kan ringe til undervegs i barnehageåret. Har du erfaring med
liknande arbeid eller tenkjer du vil prøve deg i barnehage, kan dette vera ein fin inngangsport
til å prøve ut eit flott yrke.

Politiattest må visast fram ved tilsetjing, jf. opplæringslova §10-9. I samsvar med offentleglova
§25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Søknaden skal du sende på elektronisk skjema. Lenke til skjema finn du her