For å hindre smittespreiing rår Vinje kommune til at alle over 12 år brukar munnbind innandørs på offentlege stadar der det ikkje er råd å halde ein meters avstand. 
Dette gjeld til dømes butikkar, bensinstasjonar, kollektivtransport, varmestover i alpinanlegg m.v

Me ynskjer alle ein triveleg vinterferieperiode!

Her kan du sjå korleis du brukar munnbind