Søknadsfristen for tilskot til private vegar er 20. mai 2021

Søknad om tilskot må sendast på eige skjema. Skjema finn du her

Retningsliner finn du her

Søknad sendast til:
Vinje kommune, Vinjevegen 192, 3890 VINJE  eller postmottak@vinje.kommune.no