I forslag til statsbudsjettet er det sett av omlag 360 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge".

Bufdir lyser nå ut midlane med atterhald om endeleg budsjettvedtak. Her kan offentlege, friviljuge og private søkje. Søknadsfristen er 4. desember. 

Meir informasjon finn du her

Kontaktperson i kommunen er Anders Sandvik - anders.sandvik@vinje.kommune.no