Renovest IKS har innført ei ordning med eingongsstøtte på kr 2 500,- per barn til innkjøp av tøybleier.

Meir informasjon om ordninga og søknadskjema finn du her