Timeplanen finn du her

Gruppene startar opp i veke 36

Du kan og fylgje friskliv i Vinje på facebook. Her blir det lagt inn oppdatert informasjon om dei ulike tilboda.