Her kjem trekningslista for storviltjakta på Berunuten vest hausten 2020.
Totalt var det 185 søkjarar, der 170 søkte på villrein og 111 på elgen.

Alle søkjarar får brev i posten, med meir info.

Sjå trekningsliste her