Trygg Trafikk sitt tema denne månaden er sykling.

Barn som syklar mykje saman med vaksne blir trygge og lærer gode sykkelvanar i trafikken.

Bruk hjelm og kjenn trafikkreglane.

Trygg Trafikk har eit nytt bilde og tema kvar månad. Her kan du sjå tema dei andre månadane.