Vinje kommune løyver kr 1 mill til humanitær hjelp til Ukraina og at Vinje kommune vil ta imot flyktningar frå Ukraina når kommunen blir spurt om det.
Det er vedteke å ta imot 65 flykningar som var oppmodinga frå IMDI. 

Vinje kommune har meldt til UDI at me er klare til å busette flyktningar frå Ukraina.  
Det er hovudsakleg kvinner og barn som kjem. 

10. mars henta Vinje kommune dei fyrste flyktningane frå Ukraina til Vinje. Det er mor og barn.

Status pr september 2022

Kommunen har no busett 21 personar frå Ukraina.
Desse er busett rundt om i kommunen, der kommunen har inngått avtale med private utleigarar.
Kommunen framleiger så bustaden til flyktningane.

Me var i utgangspunktet klare til å ta imot mange flyktningar på ei gong, der me skulle nytte Raulandsakademiet som første mottaksbase.
Slik vart det ikkje. Kor mange flyktningar frå Ukraina som vil komme til Vinje er me ikkje sikre på, men kommunen tek imot dei me får oppmoding om å ta imot frå IMDI.

Mottaket av flyktningar frå Ukraina blir ivaretatt av integreringstenesta i kommunen.
Har de spørsmål knytt til flyktningar frå Ukraina i Vinje, kan de kontakte flyktningkonsulent Synne Aasland på e-post eller tlf. 99 24 66 47.
 

Frivillige og utstyr til flyktningar frå Ukraina
Det er mange som har meldt gjennom ulike kanalar at dei ynskjer å hjelpe som frivillige for å ta imot flyktningane frå Ukraina på ein god måte.

Tusen takk for stor giverglede.
Nå er alt klede/utstyr sortert og hengt opp på biblioteket i Åmot.
Me kjem attende med spesifikke ynskje om kva me treng etter kvart som det kjem nye flyktningar frå Ukraina.

Informasjon på Ukrainsk

Муніципалітет Віньє залишає 1 мільйон норвежських крон на гуманітарну допомогу Україні, і цей муніципалітет Віньє прийматиме біженців з України, коли муніципалітет запитають про це. Погоджено прийняти 65 біженців, яких заохочував IMDI. Муніципалітет Віньє повідомив UDI, що ми готові заселити біженців з України, приїжджають переважно жінки та діти. 10 березня муніципалітет Віньє привіз до Віньє перших біженців з України. Це мати і дитина. Стан на червень 2022 року: Наразі муніципалітет прийняв 4 сім’ї. Вони живуть у будинках навколо муніципалітету, де муніципалітет уклав угоду з приватними орендодавцями. Потім муніципалітет здає житло біженцям в суборенду. Ми були в принципі готові прийняти відразу багато біженців, де ми мали використовувати Raulandsakademiet як першу базу прийому. Це було не так. Ми не впевнені, скільки людей загалом приїжджає до Віньє, але муніципалітет приймає тих, кого ми радимо отримати від IMDI. Прийманням біженців з України опікується інтеграційна служба в муніципалітеті. Якщо вони мають питання щодо біженців з України у Він’є, вони можуть звернутися до консультанта з питань біженців Synne Aasland за електронною поштою synne.aasland@vinje.kommune.no або за тел. 99 24 66 47. Волонтери та спорядження для біженців з України Багато тих, хто через різні канали повідомили, що хочуть як волонтери допомогти в хорошому прийомі біженців з України. Щиро дякую за велику радість дарувати. Зараз весь одяг / обладнання розсортовано та розвішено в бібліотеці в Омоті. Ми займаємо вісімнадцяте місце з конкретними побажаннями щодо того, що нам потрібно через квартал, оскільки з України приїжджають нові біженці.