• På turar i området Tehytta, Kvikkevatn, Bitdalen, stien til Dansarsteinen, Mjøltenuten har me møtt 28 stk kor 3 stk hadde hund med seg. Ikkje noko spesielt å melde frå turane i dette området.
  • I tillegg har me gått i området Stekken, Botnenuten, Supsahelleren, Mitre Supsavatn, Storemyr Kvæven, Kvævnuten, Ånuntjønnuten, Viervaet, Magnhildshellene, Rasteinnuten, Grønnuten, Hjalmarnuten, Ulevå, Almanvegen, Veslenup, Mannevatn. Vertskap/møtt -  hatt kontroll med 43 stk. 8 stk med hund kor alle var i band.

Anna å melde:

Fann daud sau i Urbøglupen, meldt ifrå til saueeigar som skulle opp for sjekk av beite neste dag.

Melding om sau påkjørt på E134, v /Haukeliseter laurdag ettermiddag, leita og fann sauen som var litt skada.
Sjekka øyremerke med tlf. nr til eigar som var på støyl i nærleiken. Eigar henta sauen og lamma seinare på kvelden.

Fann eit lam som hadde brote av begge bakbeina i ei ur ved Mannevatn.
Avliva lammet og kontakta eigar for info om øyremerke mm.

Nyt sumaren og det flotte veret!